Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Bättre ljud i klassrummet

Bättre ljud i klassrummet
För att förbättra ljudmiljön klassrummet för lärare och elever introducerar Ecophon ett slagtåligt akustiktaksystem.

De olika komponenterna i Ecophons akustiksystem är designade för att tillsammans skapa en bra ljudmiljö i ett klassrum. Med det nya Master-systemet uppfyller Ecophon minimikraven i svensk ljudstandard med marginal. Ecophon har fokuserat på att uppfylla lärares och elevers behov av god taluppfattbarhet, talarkomfort och låg ljudnivå. Master-Rigid består av flera komponenter:

 

  • Ecophon Master Rigid – en stöttålig klass A absorbent för att sänka den allmänna ljudnivån.

 

  • Ecophon Master Extra Bass – en lågfrekvensabsorbent som installeras ovanpå akustiktaket för att möta Svensk ljudstandards krav på absorption vid 125 Hz vilket ökar taluppfattbarheten.

 

  • Ecophon Master Rigid gamma – en stöttålig konsonantreflektor som placeras i taket där läraren oftast står och talar. Reflektorn gör att läraren får feedback på sin röst och därmed minskar risken för att rösten överansträngs.

 

  • Ecophon Wall Panel – väggabsorbenter som reducerar störande horisontella ljudreflexer vilket ökar taluppfattbarheten. Wall Panel erbjuder dessutom många designmöjligheter med olika ytor, kulörer och mönster.

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.