Nyheter

BASTA-dagen 2017

BASTA-dagen 2017
2017-11-08
Igår 7 november besökte delar av Byggkatalogens redaktion BASTA-dagen, som årligen ordnas av BASTA och IVL. Dagen handlar om miljöbedömningar och andra miljöfrågor som är intressanta ur både tillverkar- och användarperspektiv inom byggbranschen. Leverantörer, entreprenörer, beställare och myndigheter delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar inom främst kemikalieområdet.

Förmiddagen handlade om bland annat om vad som är på gång kring hormonstörande ämnen, och när EU kommer att enas om kriterier. Anna Lennquist från Chemsec berättade att biocider äntligen har erkänts av EU som farliga ämnen, medans lagstiftningen mot pesticider dröjer. Elin Belleza från IVL Svenska Miljöinstitutet berättade om sin forskning kring kopparförekomst i miljön, och att BASTA tagit beslut om att inte ta hänsyn till koppar i byggmaterial. Hennes förslag är att miljökonsekvensanalyserna måste bli bättre i koppartäta miljöer.

Jeanette Green, IVL och Malin Kotake från Trafikverket pratade båda om vikten av informativ, enkel och konsekvent digital information rörande kemikalier. Svensk Byggtjänst rapport om kommunikationsproblem i byggbranschen nämndes som ett exempel på vad kommunikationsmissar kostar. Här kan man läsa om den rapporten.

Från tillverkarleden delade Peter Nilsson från Foamking, Dag Duberg från Tarkett och Anders Larsson från Sika med sig av sina tankar runt BASTA och framtiden. Branschen kritiserar bland annat systemet för att inte ta hänsyn till att tvåkomponentsprodukter ofta bara är giftiga under härdningstiden men inte sedan. BASTA ser endast till innehåll vid leverans. Sussi Wetterlin kunde direkt svara att detta är något som det vetenskapliga rådet tittar på just nu.

Carina Eliasson från Frank Projekt Partner och Kristina Fägerskiöld från Helsingborgs Kommun gav sin syn på användarnas erfarenheter och utmaningar på BASTA-området. De efterlyste mer information om egenskaper och att det är problem med spårbarhet av produkter pga avsaknad av ID.

Vikten av att inkludera livscykelperspektivet vid materialval togs upp av Sebastian Welling från EPD International. Han berättade att epd:er blir allt vanligare och efterfrågas av leverantörerna. Tyvärr är inte beställarledet lika intresserade än. Hela dagen avslutades med en diskussion om hur BASTA ska förhålla sig till livscykelanalyserna. Redan idag kan man koppla en epd till en BASTA-bedömd produkt, och det var nog så de flesta tyckte det borde vara.

Skriven av Malena Beijer

Miljövänligt byggande
Miljövänligt byggande
Hormonstörande ämnen
Hormonstörande ämnen

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.