Nyheter

Bänk av havsplast

Coast bänk av havsplast
2020-11-03
Vestre lanserar en parkbänk som är tillverkad av återvunna plastsopor från havet. Bänken är utformad för placering i havsmiljöer och är ett gott exempel på hur man utifrån insamling av havsplast kan skapa en helt ny produkt.

Sittytan på bänken Coast är tillverkad av återvunnen plast som plockats upp från stränder i Norge. Stommen är av varmförzinkat och pulverlackerat stål.

Då plasten kommer från uppsamlad havsplast och därmed kan vara av ojämn kvalitet så finns det en risk för att plastdelarna kan vittra sönder. Därför är ramen utformad för att plastdelarna ska kunna bytas ut vid behov antingen via ett slags pantsystem eller genom ett hyresavtal med regelbunden service från Vestre. Den använda plasten återvinns sedan i sin tur till nya produkter.

Bänken är speciellt utformad för placering i havsmiljöer, t ex på en brygga i en hamn eller på en klippa i skärgården för att visualisera kretsloppet från havsplasten. 

Möbeln är designad av Allan Hagerup som tidigare skapat andra möbelserier för Vestre, t ex Kong och Dialog.

I ett första steg har Vestre tillverkat en prototyp av bänken och eftersom råmaterialet är återvunnen havsplast av ojämn kvalitet, följer därefter testning av t ex toxicitet och UV-slitage. Målet är att lansera Coast i limiterad upplaga på marknaden under 2021.

Vestre gick tidigare i år in i företaget Ogoori vars mål är att återvinna plastsopor från haven för användning i designmöbler. Arbetet med Ogoori drivs i samverkan med flera aktörer, däribland den cirkulära möbeltillverkaren Ope, miljöaktivisten Rune Gaasø och organisationen In The Same Boat, vars volontärer hjälper till att samla in stora delar av havsplasten. Spårningen av plasten och dess ursprung sker med hjälp av blockkedjeteknik från Empower. Vill du läsa mer om Ogoori kan du göra det här.

Skriven av Anna Göth

Coast på brygga
Coast på brygga
Sittytor av återvunnen havsplast
Sittytor av återvunnen havsplast

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.