• Nyheter
  • Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Nyheter

Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Bakteriedödande betong får ökad livslängd
Med hjälp av ett tillsatsmedel kan betongen i spillvattenrör göras bakteriedödande. Det förhindrar att svavelsyra bildas och därmed kan betongens livslängd ökas i aggressiva miljöer.

    
 

För spillvattenledningar kan Meag Va-system nu leverera betongrör och -brunnar i svavelväteresistent utförande. Produkterna har beteckningen Alfa SVR och de är färgmarkerade på insidan för att kunna särskiljas från vanliga standardprodukter.

 

 

 

 

 

 

  

Med en bakteriedödande tillsats i betongrören går det att förhindra att svavelsyra bildas i spillvattenledningar med stillastående vatten. Det är en lösning som vi nu presenterar för vårt produktsortiment, berättar Stefan Karvonen, som är vd på Meag Va-system. Därmed ska livslängden öka för rör och brunnar i utsatta spillvattenledningar av betong.

Bakterier bildar frätande svavelsyra

Stillastående vatten i va-system kan bli en grogrund för en förruttnelseprocess där syreförbrukande bakterier bildar svavelväte i gasform. Gasen kan sedan kondensera mot fuktiga betongytor i brunnar och rör, vilket gör att den övergår till frätande svavelsyra. Att svavelsyra sedan fungerar nedbrytande på både betongrör och armering är känt. Det är dessutom någonting som även skapar problem för drift- och underhållspersonal.

– Det här är problem som vanligen kan uppstå i anslutning till pumpstationer och där tryckavlopp övergår i självfall, säger Stefan Karvonen.

Blandas in homogent

Men genom att använda tillsatsmedel går det alltså att förhindra bakterietillväxt med svavelsyra och förkortad livslängd för betongen som följd. Tillsatsmedlet blandas i cement och gjuts in homogent i betongen. Därmed nöts det inte bort och det ska inte heller förbrukas med tiden.

I övrigt förändras betongens egenskaper inte av medlet. Exempelvis ska hållfasthet och täthet vara likadan som hos standardprodukter.

– Det är heller inget tillsatsmedel som ger negativa miljökonsekvenser. Det är i själva verket ett medel som tagits fram och används av livsmedelsindustrin, säger Stefan Karvonen.

Färg identifierar rören

För att produkter med den svavelsyreresistenta betongen inte ska förväxlas med standardprodukter, får de en heltäckande färgmärkning på insidan. Märkningen blir sedan enkel att se vid kontroll av brunnar eller filmning av ledningar.

 

 

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.

MycoMines reningsverk MycoCube tar hjälp av svampar

Svampar som portabla reningsverk

Stingbolaget MycoMine utvecklar MycoCube - portabla reningsverk som med hjälp av svampar bryter ner kolvätebaserat bränslespill, som olja och diesel, och återvinner det till vatten och biomassa. Svampreningsverken kan användas för att behandla förorenat mark-, yt-, sjö- och havsvatten i bland annat raffinaderier, gruvor och industrimarker. Biomassan kan sedan användas i produktionen av pellets eller biobränsle.