Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Nyheter

Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Bakteriedödande betong får ökad livslängd
Med hjälp av ett tillsatsmedel kan betongen i spillvattenrör göras bakteriedödande. Det förhindrar att svavelsyra bildas och därmed kan betongens livslängd ökas i aggressiva miljöer.

    
 

För spillvattenledningar kan Meag Va-system nu leverera betongrör och -brunnar i svavelväteresistent utförande. Produkterna har beteckningen Alfa SVR och de är färgmarkerade på insidan för att kunna särskiljas från vanliga standardprodukter.

 

 

 

 

 

 

  

Med en bakteriedödande tillsats i betongrören går det att förhindra att svavelsyra bildas i spillvattenledningar med stillastående vatten. Det är en lösning som vi nu presenterar för vårt produktsortiment, berättar Stefan Karvonen, som är vd på Meag Va-system. Därmed ska livslängden öka för rör och brunnar i utsatta spillvattenledningar av betong.

Bakterier bildar frätande svavelsyra

Stillastående vatten i va-system kan bli en grogrund för en förruttnelseprocess där syreförbrukande bakterier bildar svavelväte i gasform. Gasen kan sedan kondensera mot fuktiga betongytor i brunnar och rör, vilket gör att den övergår till frätande svavelsyra. Att svavelsyra sedan fungerar nedbrytande på både betongrör och armering är känt. Det är dessutom någonting som även skapar problem för drift- och underhållspersonal.

– Det här är problem som vanligen kan uppstå i anslutning till pumpstationer och där tryckavlopp övergår i självfall, säger Stefan Karvonen.

Blandas in homogent

Men genom att använda tillsatsmedel går det alltså att förhindra bakterietillväxt med svavelsyra och förkortad livslängd för betongen som följd. Tillsatsmedlet blandas i cement och gjuts in homogent i betongen. Därmed nöts det inte bort och det ska inte heller förbrukas med tiden.

I övrigt förändras betongens egenskaper inte av medlet. Exempelvis ska hållfasthet och täthet vara likadan som hos standardprodukter.

– Det är heller inget tillsatsmedel som ger negativa miljökonsekvenser. Det är i själva verket ett medel som tagits fram och används av livsmedelsindustrin, säger Stefan Karvonen.

Färg identifierar rören

För att produkter med den svavelsyreresistenta betongen inte ska förväxlas med standardprodukter, får de en heltäckande färgmärkning på insidan. Märkningen blir sedan enkel att se vid kontroll av brunnar eller filmning av ledningar.

 

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.