• Nyheter
  • Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Nyheter

Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Bakteriedödande betong får ökad livslängd
Med hjälp av ett tillsatsmedel kan betongen i spillvattenrör göras bakteriedödande. Det förhindrar att svavelsyra bildas och därmed kan betongens livslängd ökas i aggressiva miljöer.

    
 

För spillvattenledningar kan Meag Va-system nu leverera betongrör och -brunnar i svavelväteresistent utförande. Produkterna har beteckningen Alfa SVR och de är färgmarkerade på insidan för att kunna särskiljas från vanliga standardprodukter.

 

 

 

 

 

 

  

Med en bakteriedödande tillsats i betongrören går det att förhindra att svavelsyra bildas i spillvattenledningar med stillastående vatten. Det är en lösning som vi nu presenterar för vårt produktsortiment, berättar Stefan Karvonen, som är vd på Meag Va-system. Därmed ska livslängden öka för rör och brunnar i utsatta spillvattenledningar av betong.

Bakterier bildar frätande svavelsyra

Stillastående vatten i va-system kan bli en grogrund för en förruttnelseprocess där syreförbrukande bakterier bildar svavelväte i gasform. Gasen kan sedan kondensera mot fuktiga betongytor i brunnar och rör, vilket gör att den övergår till frätande svavelsyra. Att svavelsyra sedan fungerar nedbrytande på både betongrör och armering är känt. Det är dessutom någonting som även skapar problem för drift- och underhållspersonal.

– Det här är problem som vanligen kan uppstå i anslutning till pumpstationer och där tryckavlopp övergår i självfall, säger Stefan Karvonen.

Blandas in homogent

Men genom att använda tillsatsmedel går det alltså att förhindra bakterietillväxt med svavelsyra och förkortad livslängd för betongen som följd. Tillsatsmedlet blandas i cement och gjuts in homogent i betongen. Därmed nöts det inte bort och det ska inte heller förbrukas med tiden.

I övrigt förändras betongens egenskaper inte av medlet. Exempelvis ska hållfasthet och täthet vara likadan som hos standardprodukter.

– Det är heller inget tillsatsmedel som ger negativa miljökonsekvenser. Det är i själva verket ett medel som tagits fram och används av livsmedelsindustrin, säger Stefan Karvonen.

Färg identifierar rören

För att produkter med den svavelsyreresistenta betongen inte ska förväxlas med standardprodukter, får de en heltäckande färgmärkning på insidan. Märkningen blir sedan enkel att se vid kontroll av brunnar eller filmning av ledningar.

 

 

Nyheter

Flexibla industriräcken

2020-01-22
Räcken

Weland stål har introducerat ytterligare ett flexibelt räcke, Weflex som är ett obrutet räcke som levereras i kundspecifik längd. Sedan tidigare finns Universal som levereras i moduler.

Multifunktionell parkbänk

Multifunktionell parkbänk

Monna är en solcellsdriven parkbänk med många olika inbyggda funktioner såsom laddning för elcyklar och andra mobila enheter. Bänken är även utrustad med trådlöst internet, belysning, sensorer för datainsamling, luftpump och verktyg för cyklar.

Krukor för en klimatanpassad utemiljö

Hållbara och tidlösa krukor

Byggkatalogen besökte Formex på Stockholmsmässan, där vi noterade att hållbarhet och återbruk är fortsatt stora trender. Klippans yllefabrik skapar filtar av spill från fabriken, återvunnen plast finns i flera produkter och priset Formex formidable gick till sneakers gjorda i svenskt skinn där sulorna byts när de slitits ut, allt för att konsumenten ska kunna ha produkten länge.

Radiatortermostat för Smarta hem

Radiatortermostat för Smarta hem

Thermostatic Valve io från Somfy är en ny radiatorventil med termostatfunktion som kan kopplas till deras Smarta hem-system TaHoma. Termostaten gör det möjligt att ställa in önskad temperatur direkt på termostaten, på distans eller med röststyrning.