• Nyheter
  • Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Nyheter

Bakteriedödande betong får ökad livslängd

Bakteriedödande betong får ökad livslängd
Med hjälp av ett tillsatsmedel kan betongen i spillvattenrör göras bakteriedödande. Det förhindrar att svavelsyra bildas och därmed kan betongens livslängd ökas i aggressiva miljöer.

    
 

För spillvattenledningar kan Meag Va-system nu leverera betongrör och -brunnar i svavelväteresistent utförande. Produkterna har beteckningen Alfa SVR och de är färgmarkerade på insidan för att kunna särskiljas från vanliga standardprodukter.

 

 

 

 

 

 

  

Med en bakteriedödande tillsats i betongrören går det att förhindra att svavelsyra bildas i spillvattenledningar med stillastående vatten. Det är en lösning som vi nu presenterar för vårt produktsortiment, berättar Stefan Karvonen, som är vd på Meag Va-system. Därmed ska livslängden öka för rör och brunnar i utsatta spillvattenledningar av betong.

Bakterier bildar frätande svavelsyra

Stillastående vatten i va-system kan bli en grogrund för en förruttnelseprocess där syreförbrukande bakterier bildar svavelväte i gasform. Gasen kan sedan kondensera mot fuktiga betongytor i brunnar och rör, vilket gör att den övergår till frätande svavelsyra. Att svavelsyra sedan fungerar nedbrytande på både betongrör och armering är känt. Det är dessutom någonting som även skapar problem för drift- och underhållspersonal.

– Det här är problem som vanligen kan uppstå i anslutning till pumpstationer och där tryckavlopp övergår i självfall, säger Stefan Karvonen.

Blandas in homogent

Men genom att använda tillsatsmedel går det alltså att förhindra bakterietillväxt med svavelsyra och förkortad livslängd för betongen som följd. Tillsatsmedlet blandas i cement och gjuts in homogent i betongen. Därmed nöts det inte bort och det ska inte heller förbrukas med tiden.

I övrigt förändras betongens egenskaper inte av medlet. Exempelvis ska hållfasthet och täthet vara likadan som hos standardprodukter.

– Det är heller inget tillsatsmedel som ger negativa miljökonsekvenser. Det är i själva verket ett medel som tagits fram och används av livsmedelsindustrin, säger Stefan Karvonen.

Färg identifierar rören

För att produkter med den svavelsyreresistenta betongen inte ska förväxlas med standardprodukter, får de en heltäckande färgmärkning på insidan. Märkningen blir sedan enkel att se vid kontroll av brunnar eller filmning av ledningar.

 

 

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.