Nyheter

Badrum och stammar fortsatt i topp

Badrum och stammar fortsatt i topp
Badrum, stammar, kök och våtutrymmen, är fortsatt i fokus när det gäller vilka byggnadsdelar som ska underhållas eller moderniseras den närmsta tiden.

Detta visar Industrifaktas årligen återkommande enkät till Sveriges större bostadsbolag och särskilt bland kommunägda bostadsbolag är denna prioritering tydlig. Enligt Industrifaktas undersökning, väntar sig de kommunägda bostadsbolagen att volymen renovering och ombyggnad kommer att växa med i genomsnitt 2 procent per år 2016-2018.

Med fortsatt stora behov, hög uthyrningsgrad och rekordlåg ränta, är det mycket som talar för en fortsatt växande renoverings- och ombyggnadsvolym enligt analysföretaget. Det som skulle kunna sätta käppar i hjulet är bristen på arbetskraft med hänsyn till att aktiviteten i byggsektorn generellt är hög. Många bostadsbolag har även krav på att öka nybyggnadstakten, vilket kan medverka till att renoveringsåtgärder får stå tillbaka på grund av ekonomiska skäl.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.