• Nyheter
  • Avvattningsrännor som effektivt tar hand om dagvattnet

Nyheter

Avvattningsrännor som effektivt tar hand om dagvattnet

Avvattningsrännor som effektivt tar hand om dagvattnet
2015-06-04
ANRIN avvattningsrännor kan vara ett bra sätt att ta hand om dagvattnet som ankommer från stora ytor såsom torg, parkeringsplatser eller idrottsplatser. Rännorna är fasade på ett unikt sätt, vilket innebär att mer vatten rinner ner i rännan än över det vid stora mängder dagvatten.

Avvattningsrännorna är gjorda i polymerbetong och finns för olika belastningsklasser, bredder, med eller utan fall och höjder. Med en nyutvecklad fogteknik är det möjligt att montera dem utan skarvverktyg som tidigare var nödvändigt. I praktiken betyder det att rännor med samma bygghöjd kan monteras åt båda hållen och ändå fogas ihop. När ett trapp- eller spegelvattensfall byggs betyder det att rännorna kan spegelvändas, vilket är tidsbesparande.

Rännorna monteras med den patenterade låsningsmekanismen ”RapidLock” som innebär att gallret är självlåsande, vilket ger stora säkerhetsfördelar när avvattningsrännan placeras i trafiktäta områden. Låset kan enkelt öppnas utan några specialverktyg. Gallerlåsen är pålitliga även om kanterna är smutsiga.

ANRIN avvattningsrännor tillverkas i olika typer och dimensioner och beroende av typ av ränna kan det göras ett trappfall, vattenspegelsfall eller ett inbyggt fall på 0,5%. Det finns även ett stort utbud på täckgaller i olika material och designer.

Skriven av Malena Beijer Mörck

Rapidlock
Rapidlock

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.