• Nyheter
  • Avvattningsrännor som effektivt tar hand om dagvattnet

Nyheter

Avvattningsrännor som effektivt tar hand om dagvattnet

Avvattningsrännor som effektivt tar hand om dagvattnet
ANRIN avvattningsrännor kan vara ett bra sätt att ta hand om dagvattnet som ankommer från stora ytor såsom torg, parkeringsplatser eller idrottsplatser. Rännorna är fasade på ett unikt sätt, vilket innebär att mer vatten rinner ner i rännan än över det vid stora mängder dagvatten.

Avvattningsrännorna är gjorda i polymerbetong och finns för olika belastningsklasser, bredder, med eller utan fall och höjder. Med en nyutvecklad fogteknik är det möjligt att montera dem utan skarvverktyg som tidigare var nödvändigt. I praktiken betyder det att rännor med samma bygghöjd kan monteras åt båda hållen och ändå fogas ihop. När ett trapp- eller spegelvattensfall byggs betyder det att rännorna kan spegelvändas, vilket är tidsbesparande.

Rännorna monteras med den patenterade låsningsmekanismen ”RapidLock” som innebär att gallret är självlåsande, vilket ger stora säkerhetsfördelar när avvattningsrännan placeras i trafiktäta områden. Låset kan enkelt öppnas utan några specialverktyg. Gallerlåsen är pålitliga även om kanterna är smutsiga.

ANRIN avvattningsrännor tillverkas i olika typer och dimensioner och beroende av typ av ränna kan det göras ett trappfall, vattenspegelsfall eller ett inbyggt fall på 0,5%. Det finns även ett stort utbud på täckgaller i olika material och designer.

Skriven av Malena Beijer Mörck

Rapidlock
Rapidlock

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.