• Nyheter
  • Avståndsmätare med trådlös överföring

Nyheter

Avståndsmätare med trådlös överföring

Avståndsmätare med trådlös överföring
En ny avståndsmätare från Leica har trådlös överföring av mätvärden till dator. Dessutom har den lutningssensor som klarar 360 grader.

                        
 

Leica Disto D8 mäter avstånd upp till 200 meter. Mätningar kan göras i 360 grader och mätvärden kan trådlöst föras över till en dator.

  

Avståndsmätaren Leica Disto D8 är försedd med Bluetooth-funktion som innebär att man trådlöst kan föra över mätvärden till en dator. Exempelvis kan värden direkt föras in i Word, Excel och Cad.

Mäter alla lutningar

Dessutom är avståndsmätaren utrustad med en lutningssensor som klarar 360 grader. Enligt leverantören Proffsmagasinet, är den därmed den enda avståndsmätaren som klarar av att mäta lutningar upp- och nedvänd. Något som är användbart vid mätning av lutning av innertak med mera. Med enkla funktioner kan den även räkna ut omkrets, volymer och ytor.

Enkelt att sikta

Avståndsmätaren är utrustad med färgskärm och så kallad Live View, som gör att man direkt i displayen kan se vart man siktar. Det går även att få upp till fyra gånger zoomning för att man snabbt och tillförlitligt ska kunna rikta lasern mot mätobjektet.

 

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.