• Nyheter
  • Avmattning för lokalbyggandet under första kvartalet

Nyheter

Avmattning för lokalbyggandet under första kvartalet

Avmattning för lokalbyggandet under första kvartalet
I juni månad släpper Industrifakta sin nästa konjunkturrapport. Den kommer bl a att redovisa utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år.

Magnus Klein, som är ansvarig för Industrifaktas konjunkturbevakning, har analyserat en stor mängd av första kvartalets byggstatistik och menar att utvecklingen, så här långt in på året, följer Industrifaktas prognos för 2017. När det gäller den samlade volymen av påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler, är utfallet under första kvartalet i år lägre jämfört med samma period 2016.

Enligt Magnus indikerar utfallet en minskning med 10 procent för helåret i år. Detta kan jämföras med vår senaste helårsprognos, som visar en minskning med 5 procent. Tendensen överensstämmer även med vår bedömning att industrins husbyggande återhämtar sig medan kontor, handel och offentliga lokaler i år kommer att rekylera på förra årets kraftiga uppgång.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.