Nyheter

Avmattning för detaljhandeln

INGEN BILD
Omsättningen i svensk detaljhandel väntas göra en markant inbromsning i år och nästa år.

I sin senaste konjunkturrapport väntar sig Handelns Utredningsinstitut att tillväxten i den totala detaljhandeln blir svaga 0,5 procent i år i fasta priser. 2010 tror man att tillväxten blir cirka 1,5 procent. Med hänsyn till de senaste årens starka tillväxt, bör man ändå betrakta detta resultat som gott. HUI räknar med att de hushåll som behåller sitt arbete får så pass förstärkt köpkraft att det väger upp de negativa konsekvenserna av lågkonjunkturen.

Minskade nybyggnadsinvesteringar

2008 ökade nybyggnadsinvesteringarna inom detaljhandeln med drygt 3 procent. Industrifakta räknar med att investeringarna i år kommer att sjunka.

Hushållens köpkraft

Samtidigt som arbetslösheten drabbar allt fler hushåll och osäkerheten om den egna ekonomin ökar finns det flera faktorer som väntas gynna hushållens köpkraft i år. Sådana är inkomstskattesänkningen samt den lägre inflationen och räntesänkningar, som ökar den disponibla inkomsten hos hushåll som inte drabbas av arbetslöshet. Sparkvoten hos hushållen väntas samtidigt öka, vilket är vanligt i kristider och detta minskar den positiva effekten av finans- och penningpolitiska stimulanser.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/konjunkturbevakning/

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!