Nyheter

Avloppssystem som dämpar ljudet

Avloppssystem som dämpar ljudet
Från Glynwed kommer avloppssystemet Poliphon som är konstruerat för att dämpa ljudet från avloppsvattnet.

          
 Glynweds nya avloppssystem, Poliphon, ska dämpa ljudet från avloppsvattnet med upp till 20 decibel, jämfört med traditionella system av plast.  

  

  

Det nya avloppssystemet är avsett för installationer både inomhus och i mark under byggnaden. Systemet är speciellt utformat för att reducera ljud från avloppsvattnet. Därför är det uppbyggt med tre skikt i rörväggen, där det mellersta skiktet är av mineralförstärkt polypropen (PP-MD) med ljudisolerande egenskaper. På så sätt ska vibrationer mellan skikten absorberas och förhindra ljudöverföring till byggnaden.

Akustisk klammer
Dessutom ingår en särskild akustisk klammer som ska stoppa fortplantningen av ljud från rören. Enligt uppgifter från företaget ska ljudnivån kunna reduceras upp till 20 decibel, jämfört med ett vanligt system av HT-PP.
Systemet finns komplett för dimensioner mellan 40 och 160 millimeter, med rör, rördelar, klammer och brandmanschetter.

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.