• Nyheter
  • Avfuktningssystem som stoppar fukt i husgrunden

Nyheter

Avfuktningssystem som stoppar fukt i husgrunden

Avfuktningssystem som stoppar fukt i husgrunden
AHT Scandinavia lanserar Aqualan, ett avfuktningssystem som blockerar inträngande markfukt i hela husgrunden.

Markfukt i husgrunder är ett stort problem. Den traditionella åtgärden är att gräva upp marken runt byggnaden och fuktspärra ytskiktet samt förnya dräneringen. Det är dock inte säkert att det hjälper eftersom den största delen fukt kommer in i husgrunden underifrån genom naturlig osmos. Företaget AHT Scandinavia lanserar nu Aqualan, ett system som gör det möjligt att stoppa markfukten redan utanför husgrunden.

Naturlig fysikalisk princip
Aqualanteknologin har tillvaratagit en naturig fysikalisk princip som nyttjar potentialutjämning med långvågor ur en radiosignal.
Avfuktningssystemet består i princip av en sändare som sänder radioimpulser inom långvågsbandet. Impulserna dras till jord i den fuktiga husgrunden där ytspänningen i vattendropparna tas bort. Därigenom neutraliseras kapillärkraften i husgrunden varvid fukten både sjunker ned genom gravitation och avdunstar ut i luften. Den utsatta husgrunden hålls sedan varaktigt torr eftersom kapillärsuget blockerats och ny fukt inte längre kan stiga upp.

Testad ett flertal gånger
Aqualan är CE-märkt och innehar EMC-godkännande av EU-ackrediterat testlaboratorium samt ett riskfriutlåtande från SSI.
  
 Aqualansystemet består av en sändare som sänder radioimpulser inom långvågsbandet. Impulserna tar bort ytspäningen i vattendropparna så att de inte dras in i husgrunden genom osmos.


Leverantör är AHT Scandinavia som finns på Nordbygg i monter C04:64

 

 

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.