• Nyheter
  • Avfuktningssystem som stoppar fukt i husgrunden

Nyheter

Avfuktningssystem som stoppar fukt i husgrunden

Avfuktningssystem som stoppar fukt i husgrunden
AHT Scandinavia lanserar Aqualan, ett avfuktningssystem som blockerar inträngande markfukt i hela husgrunden.

Markfukt i husgrunder är ett stort problem. Den traditionella åtgärden är att gräva upp marken runt byggnaden och fuktspärra ytskiktet samt förnya dräneringen. Det är dock inte säkert att det hjälper eftersom den största delen fukt kommer in i husgrunden underifrån genom naturlig osmos. Företaget AHT Scandinavia lanserar nu Aqualan, ett system som gör det möjligt att stoppa markfukten redan utanför husgrunden.

Naturlig fysikalisk princip
Aqualanteknologin har tillvaratagit en naturig fysikalisk princip som nyttjar potentialutjämning med långvågor ur en radiosignal.
Avfuktningssystemet består i princip av en sändare som sänder radioimpulser inom långvågsbandet. Impulserna dras till jord i den fuktiga husgrunden där ytspänningen i vattendropparna tas bort. Därigenom neutraliseras kapillärkraften i husgrunden varvid fukten både sjunker ned genom gravitation och avdunstar ut i luften. Den utsatta husgrunden hålls sedan varaktigt torr eftersom kapillärsuget blockerats och ny fukt inte längre kan stiga upp.

Testad ett flertal gånger
Aqualan är CE-märkt och innehar EMC-godkännande av EU-ackrediterat testlaboratorium samt ett riskfriutlåtande från SSI.
  
 Aqualansystemet består av en sändare som sänder radioimpulser inom långvågsbandet. Impulserna tar bort ytspäningen i vattendropparna så att de inte dras in i husgrunden genom osmos.


Leverantör är AHT Scandinavia som finns på Nordbygg i monter C04:64

 

 

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.