• Nyheter
  • Automatisk entrébelysning i dörrkarmen

Nyheter

Automatisk entrébelysning i dörrkarmen

Automatisk entrébelysning i dörrkarmen
Nu kan Dalocs säkerhetsdörrar förses med belysning i karmens överstycke. När dörren öppnas tänds belysningen automatiskt och lyser upp området kring dörren.

 

                    
 

Dalocs säkerhetsdörrar kan nu förses med belysning som tänds automatiskt när man öppnar dörren.

  

Entrébelysningen är främst avsedd för utåtgående säkerhetsdörrar och loftgångsdörrar till lägenheter. Där ska den att ge ljus under en kort stund, till dess att man hunnit hänga av sig ytterkläderna och tänt den vanliga hallampan. Belysningen består av två infällda diodlampor som tänds automatiskt. När dörren öppnas och stängs lyser de med full styrka i cirka 40 sekunder. Därefter dimras belysningen ner för att sedan släckas helt efter fem minuter.

Ansluts till vägguttag

Belysningen drivs av 12-voltspänning och därför behöv inte någon behörig elektriker för installationen. Med belysningen följer en transformator som ska anslutas till en kontakt i karmens nedre del och i ett eluttag i väggen. Dörrarna är försedda med kontakt på båda sidor så att man kan välja vilken sida som transformatorn ska sitta på.

 

Nyheter

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.