• Nyheter
  • Automatisk entrébelysning i dörrkarmen

Nyheter

Automatisk entrébelysning i dörrkarmen

Automatisk entrébelysning i dörrkarmen
Nu kan Dalocs säkerhetsdörrar förses med belysning i karmens överstycke. När dörren öppnas tänds belysningen automatiskt och lyser upp området kring dörren.

 

                    
 

Dalocs säkerhetsdörrar kan nu förses med belysning som tänds automatiskt när man öppnar dörren.

  

Entrébelysningen är främst avsedd för utåtgående säkerhetsdörrar och loftgångsdörrar till lägenheter. Där ska den att ge ljus under en kort stund, till dess att man hunnit hänga av sig ytterkläderna och tänt den vanliga hallampan. Belysningen består av två infällda diodlampor som tänds automatiskt. När dörren öppnas och stängs lyser de med full styrka i cirka 40 sekunder. Därefter dimras belysningen ner för att sedan släckas helt efter fem minuter.

Ansluts till vägguttag

Belysningen drivs av 12-voltspänning och därför behöv inte någon behörig elektriker för installationen. Med belysningen följer en transformator som ska anslutas till en kontakt i karmens nedre del och i ett eluttag i väggen. Dörrarna är försedda med kontakt på båda sidor så att man kan välja vilken sida som transformatorn ska sitta på.

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.