Nyheter

Att möta framtidens klimatkrav

Att möta framtidens klimatkrav
På olika håll görs ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser och nå ett klimatneutralt byggande.

Samhällsbyggnadssektorn står för 37% av den svenska energianvändningen och en femtedel av våra utsläpp av växthusgaser. År 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser och då ska också alla byggnader byggas med netto noll utsläpp. En jätteutmaning är att fram till år 2025 bygga 600.000 nya bostäder – 100.000 om året, d v s lika många per år som under miljonprogrammet.

Nu görs det insatser på olika håll för att svara upp till de nödvändiga och högt ställda kraven. Sweden Green Building Council (SGBC) har initierat certifieringen NollCO2 som är en påbyggnadscertifiering, ett komplement till, de tidigare kända certifieringarna Miljöbyggnad, Svanen, Breeam-se och Leed. För att NollCO2-certifiera projekt behöver man vara noga i valet av material och tekniska system så att byggnaden utformas energieffektivt. Materialåteranvändning, minskandet av fossil energi vid materialproduktion, design som minskar renoveringar och byte av material är viktigt. Även entreprenörer och leverantörer behöver vara klimatsmarta.

Boverket har fått regeringens uppdrag att underlätta införandet av klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från januari 2022. Regeringen fattade nyligen beslutet om krav på klimatdeklarationer för att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. En viktig del i detta är att ta fram en öppen databas för beräkning av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Redovisningen kommer enligt Boverkets förslag att omfatta byggskedet och där kommer bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar att ingå. Generellt brukar man säga att byggskedet står för hälften av utsläppen av växthusgaser och förvaltningsskedet för den andra hälften. I förvaltningsskedet är uppvärmningen av största vikt. Systemet är tänkt att utvecklas och Boverket har i nästa skede fått i uppdrag att komma med förslag.

Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Detta är en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Skanska projektleder och Sveriges Byggindustrier svarar för implementeringen. Ett flertal nyckelaktörer är med i arbetet. Färdplanen sätter upp konkreta mål för att nå netto noll utsläpp år 2045. Ett delmål är att vi år 2030 ska ha halverat utsläppen av växthusgaser.

Skriven av Harald Holm

Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige
Boverket
Boverket
Bygg- och anläggningssektorns färdplan
Bygg- och anläggningssektorns färdplan

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.