Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Att möta framtidens klimatkrav

Att möta framtidens klimatkrav
På olika håll görs ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser och nå ett klimatneutralt byggande.

Samhällsbyggnadssektorn står för 37% av den svenska energianvändningen och en femtedel av våra utsläpp av växthusgaser. År 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser och då ska också alla byggnader byggas med netto noll utsläpp. En jätteutmaning är att fram till år 2025 bygga 600.000 nya bostäder – 100.000 om året, d v s lika många per år som under miljonprogrammet.

Nu görs det insatser på olika håll för att svara upp till de nödvändiga och högt ställda kraven. Sweden Green Building Council (SGBC) har initierat certifieringen NollCO2 som är en påbyggnadscertifiering, ett komplement till, de tidigare kända certifieringarna Miljöbyggnad, Svanen, Breeam-se och Leed. För att NollCO2-certifiera projekt behöver man vara noga i valet av material och tekniska system så att byggnaden utformas energieffektivt. Materialåteranvändning, minskandet av fossil energi vid materialproduktion, design som minskar renoveringar och byte av material är viktigt. Även entreprenörer och leverantörer behöver vara klimatsmarta.

Boverket har fått regeringens uppdrag att underlätta införandet av klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från januari 2022. Regeringen fattade nyligen beslutet om krav på klimatdeklarationer för att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. En viktig del i detta är att ta fram en öppen databas för beräkning av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Redovisningen kommer enligt Boverkets förslag att omfatta byggskedet och där kommer bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar att ingå. Generellt brukar man säga att byggskedet står för hälften av utsläppen av växthusgaser och förvaltningsskedet för den andra hälften. I förvaltningsskedet är uppvärmningen av största vikt. Systemet är tänkt att utvecklas och Boverket har i nästa skede fått i uppdrag att komma med förslag.

Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Detta är en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Skanska projektleder och Sveriges Byggindustrier svarar för implementeringen. Ett flertal nyckelaktörer är med i arbetet. Färdplanen sätter upp konkreta mål för att nå netto noll utsläpp år 2045. Ett delmål är att vi år 2030 ska ha halverat utsläppen av växthusgaser.

Skriven av Harald Holm

Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige
Boverket
Boverket
Bygg- och anläggningssektorns färdplan
Bygg- och anläggningssektorns färdplan

Nyheter

Den första svetshjälmen med välvt glas

För att tillgodose både sikt och komfort och samtidigt bibehålla vikten av precisionsarbete har 3M™ utvecklat Speedglas™ svetshjälm G5-02 med det största ADF-synfältet någonsin på marknaden. Hjälmen är tillverkad med Curved Glass-teknik som på ett naturligt sätt följer huvudets form och gynnar det perifera synfältet.

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.