Nyheter

Återvinning av spillbetong

Återvinning av spillbetong
Mapei har tagit fram ett system för återvinning av betong som kan omvandlas till ballast

Byggkatalogen har tidigare skrivit om de ambitioner som finns på miljöområdet när det gäller byggsektorn. Det har också förts en diskussion om trä och betong. Klart är att vi framöver kommer att behöva både trä, stål, betong och andra material i byggindustrin. Och överallt behöver man titta på åtgärder som minskar miljöbelastningen. Att ta tillvara rester från produktionsskedet är viktigt.

RE-CON ZERO EVO är en miljövänlig och hållbar lösning för återvinning av restbetong. Det är en tvåkomponents pulverprodukt för fullständig återvinning av returnerad betong från betongbilar. Produktnamnet står för Returned Concrete with Zero Impact. Produkten omvandlar kemiskt blöt restbetong till torr ballast som kan användas i produktion av ny betong. Betongen som blir returnerad till betongblandarverket blir behandlad när den är i roterbilen. Ballasten man får ut är torr när den töms. 1 m3 betong omvandlas till 2,2 ton ballast. Detta sker genom att komponent A tillsätts betongen med 0,5 kg/m3. Därefter körs trumman i fyra minuter på högt varvtal. Sedan tillsätts komponent B med 6×1kg/m3. Trumman körs därefter i tre minuter på högt varvtal.

Från trumman får man en torr grovkornig massa som tömmes på ett område för mellanlagring. Ballasten vänds efter 5-24 timmar. Denna process justerar kornstorleken på ballasten. Ballastmaterialet är godkänt enligt EN 12620:2008 för betongproduktion. Detta system har prövats vid 15-20 betongproduktionsanläggningar i Norden, och resultaten har visat sig vara väldigt tillfredsställande. Fördelen med denna produkt är att den inte kräver några investeringar i reningsanläggningar då återvinningen sker direkt från betongbilarna.

Skriven av Harald Holm

En grovkornig massa
En grovkornig massa
Vändning av ballast
Vändning av ballast
Komponenter
Komponenter

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.