Nyheter

Återvinning av spillbetong

Återvinning av spillbetong
Mapei har tagit fram ett system för återvinning av betong som kan omvandlas till ballast

Byggkatalogen har tidigare skrivit om de ambitioner som finns på miljöområdet när det gäller byggsektorn. Det har också förts en diskussion om trä och betong. Klart är att vi framöver kommer att behöva både trä, stål, betong och andra material i byggindustrin. Och överallt behöver man titta på åtgärder som minskar miljöbelastningen. Att ta tillvara rester från produktionsskedet är viktigt.

RE-CON ZERO EVO är en miljövänlig och hållbar lösning för återvinning av restbetong. Det är en tvåkomponents pulverprodukt för fullständig återvinning av returnerad betong från betongbilar. Produktnamnet står för Returned Concrete with Zero Impact. Produkten omvandlar kemiskt blöt restbetong till torr ballast som kan användas i produktion av ny betong. Betongen som blir returnerad till betongblandarverket blir behandlad när den är i roterbilen. Ballasten man får ut är torr när den töms. 1 m3 betong omvandlas till 2,2 ton ballast. Detta sker genom att komponent A tillsätts betongen med 0,5 kg/m3. Därefter körs trumman i fyra minuter på högt varvtal. Sedan tillsätts komponent B med 6×1kg/m3. Trumman körs därefter i tre minuter på högt varvtal.

Från trumman får man en torr grovkornig massa som tömmes på ett område för mellanlagring. Ballasten vänds efter 5-24 timmar. Denna process justerar kornstorleken på ballasten. Ballastmaterialet är godkänt enligt EN 12620:2008 för betongproduktion. Detta system har prövats vid 15-20 betongproduktionsanläggningar i Norden, och resultaten har visat sig vara väldigt tillfredsställande. Fördelen med denna produkt är att den inte kräver några investeringar i reningsanläggningar då återvinningen sker direkt från betongbilarna.

Skriven av Harald Holm

En grovkornig massa
En grovkornig massa
Vändning av ballast
Vändning av ballast
Komponenter
Komponenter

Nyheter

Alumega är ett följsamt förband i storm och jordskalv

Följsamt förband vid storm och jordskalv

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.