Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Återvinning av spillbetong

Återvinning av spillbetong
Mapei har tagit fram ett system för återvinning av betong som kan omvandlas till ballast

Byggkatalogen har tidigare skrivit om de ambitioner som finns på miljöområdet när det gäller byggsektorn. Det har också förts en diskussion om trä och betong. Klart är att vi framöver kommer att behöva både trä, stål, betong och andra material i byggindustrin. Och överallt behöver man titta på åtgärder som minskar miljöbelastningen. Att ta tillvara rester från produktionsskedet är viktigt.

RE-CON ZERO EVO är en miljövänlig och hållbar lösning för återvinning av restbetong. Det är en tvåkomponents pulverprodukt för fullständig återvinning av returnerad betong från betongbilar. Produktnamnet står för Returned Concrete with Zero Impact. Produkten omvandlar kemiskt blöt restbetong till torr ballast som kan användas i produktion av ny betong. Betongen som blir returnerad till betongblandarverket blir behandlad när den är i roterbilen. Ballasten man får ut är torr när den töms. 1 m3 betong omvandlas till 2,2 ton ballast. Detta sker genom att komponent A tillsätts betongen med 0,5 kg/m3. Därefter körs trumman i fyra minuter på högt varvtal. Sedan tillsätts komponent B med 6×1kg/m3. Trumman körs därefter i tre minuter på högt varvtal.

Från trumman får man en torr grovkornig massa som tömmes på ett område för mellanlagring. Ballasten vänds efter 5-24 timmar. Denna process justerar kornstorleken på ballasten. Ballastmaterialet är godkänt enligt EN 12620:2008 för betongproduktion. Detta system har prövats vid 15-20 betongproduktionsanläggningar i Norden, och resultaten har visat sig vara väldigt tillfredsställande. Fördelen med denna produkt är att den inte kräver några investeringar i reningsanläggningar då återvinningen sker direkt från betongbilarna.

Skriven av Harald Holm

En grovkornig massa
En grovkornig massa
Vändning av ballast
Vändning av ballast
Komponenter
Komponenter

Nyheter

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.