Nyheter

Återvinning av spillbetong

Återvinning av spillbetong
Mapei har tagit fram ett system för återvinning av betong som kan omvandlas till ballast

Byggkatalogen har tidigare skrivit om de ambitioner som finns på miljöområdet när det gäller byggsektorn. Det har också förts en diskussion om trä och betong. Klart är att vi framöver kommer att behöva både trä, stål, betong och andra material i byggindustrin. Och överallt behöver man titta på åtgärder som minskar miljöbelastningen. Att ta tillvara rester från produktionsskedet är viktigt.

RE-CON ZERO EVO är en miljövänlig och hållbar lösning för återvinning av restbetong. Det är en tvåkomponents pulverprodukt för fullständig återvinning av returnerad betong från betongbilar. Produktnamnet står för Returned Concrete with Zero Impact. Produkten omvandlar kemiskt blöt restbetong till torr ballast som kan användas i produktion av ny betong. Betongen som blir returnerad till betongblandarverket blir behandlad när den är i roterbilen. Ballasten man får ut är torr när den töms. 1 m3 betong omvandlas till 2,2 ton ballast. Detta sker genom att komponent A tillsätts betongen med 0,5 kg/m3. Därefter körs trumman i fyra minuter på högt varvtal. Sedan tillsätts komponent B med 6×1kg/m3. Trumman körs därefter i tre minuter på högt varvtal.

Från trumman får man en torr grovkornig massa som tömmes på ett område för mellanlagring. Ballasten vänds efter 5-24 timmar. Denna process justerar kornstorleken på ballasten. Ballastmaterialet är godkänt enligt EN 12620:2008 för betongproduktion. Detta system har prövats vid 15-20 betongproduktionsanläggningar i Norden, och resultaten har visat sig vara väldigt tillfredsställande. Fördelen med denna produkt är att den inte kräver några investeringar i reningsanläggningar då återvinningen sker direkt från betongbilarna.

Skriven av Harald Holm

En grovkornig massa
En grovkornig massa
Vändning av ballast
Vändning av ballast
Komponenter
Komponenter

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.