• Nyheter
  • Återanvändbart nivelleringssystem för kakel och klinker

Nyheter

Återanvändbart nivelleringssystem för kakel och klinker

Återanvändbart nivelleringssystem för kakel och klinker
Yngvi Freyr marknadsför ett system med distans-/spännskruvar och återanvändbara nivåkoner som säkerställer en jämn yta mellan keramiska vägg- och golvplattor.

Att få helt släta klinkergolv eller kakelväggar kräver både kunskap och erfarenhet. Yngvi Freyrs nivåsystem kräver inga specialverktyg och underlättar både för yrkespersoner och hemmafixare att uppnå jämna väggar och golv.  

Distansskruvarna, som finns för tre olika fogbredder - 1, 1,8 och 3 mm, skjuts in under plattorna vid läggning/sättning och slås bort längs med skarven efter härdning.  

Konerna skruvas på distansskruvarna och spänns fast så att klinker- eller kakelplattorna hamnar på en jämn nivå. Efter sätthärdning skruvas konerna av och kan återanvändas. 

Konerna har en universalstorlek och passar alla skruvar i systemet oavsett bredd. Spännskruvarna kan köpas separat.


Skriven av Helena Bengtsson. 

Återanvändbart nivelleringssystem för kakel och klinker
Återanvändbart nivelleringssystem för kakel och klinker
Återanvändbara nivåkoner
Återanvändbara nivåkoner
Distansskruvar
Distansskruvar

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.