Nyheter

Armband varnar för fortkörare

Armband varnar för fortkörare
E-Road Safety är ett nytt varningssystem som med hjälp av hastighetsradar och vibrerande armband ska minska olyckorna i samband med vägarbeten.

 
 

Grafik av Thomas Öhrling

E-Road Safety är ett nyutvecklat varningssystem som är avsett för vägarbetesområden.
– Vårt nya system ska förhindra olyckor genom att användas som ett komplement till de skyltar och avstängningar som sätts ut vid vägarbeten, säger Urban Ericsson, som är samordningsansvarig för Intelligenta Transportsystem (ITS) vid Svevia.

Varnar i god tid
Systemet går ut på att vägarbetarna ska få en tidig varning när ett fordon närmar sig i för hög hastighet. Detta ska göras genom att en radar mäter fordonens hastighet cirka 300 meter före arbetsområdet. Är hastigheten för hög ska bilföraren uppmärksammas på detta med en digital skylt som visar: Du kör för fort. Samtidigt varnas vägarbetarna av vibrationer i ett armband som de har på handleden.
Därefter mäts hastigheten även 50 meter före arbetsområdet, och är hastigheten fortfarande för hög varnas både förare och vägarbetare igen. Den här gången med en ny ljusskylt och en betydligt kraftigare vibration i armbandet.
Slutligen mäts hastigheten i själva arbetsområdet och om hastigheten är för hög även här, får föraren  ytterligare en varning via en ljusskylt.

Bakgrunden är många olyckor
Bakgrunden till varningssystemet är det stora antalet vägarbetsrelaterade olyckor som sker varje år.
– Tyvärr dör 4–5 personer per år vid olyckor i samband med vägarbeten. Eftersom trafiksäkerhet är ett kärnområde inom Svevia är det viktigt för oss att kunna presentera ett varningssystem som kan rädda liv bland både vägarbetare och trafikanter, säger Urban Ericsson.

Uppfyller målen vid tester
Systemet är utvecklat i partnerskap mellan Svevia och Väg och Trafiksäkerhet AB. För närvarande testas systemet i ett utvecklingsprojekt där även Vägverket och Statens Utvecklingsråd ingår. Enligt Urban Ericsson har målen för testerna uppnåtts och systemets användbarhet har bedömts som god. Systemet kommer därför att kunna lanseras fullt ut i samband med ITS världskongress i september.

 

Källor: Urban Ericsson, Svevia. På väg nr 2 2009.

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsskivor

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.