• Nyheter
  • Årets bygge har också årets fasad

Nyheter

Årets bygge har också årets fasad

Årets bygge har också årets fasad
I onsdags delade Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin ut priset Årets Bygge i samband med ett eftermiddagsseminarium och en gala på Cirkus i Stockholm. Sveriges murnings- och putsentreprenörers förening, SPEF, delade även ut Fasadpriset. I år delades det priset mellan Malmö Live, som också blev årets bygge, och Kvarteret Japanen i Halmstad. Det ena är ett renoveringsprojekt i tegel och det andra ett spektakulärt nybygge med fasad i glas och keramik.

Den ena förstapristagaren är före detta Nordiska filts gamla kontorshus i Halmstad som har genomgått en fasad- och takrenovering. Den kulturminnesmärkta byggnaden har återfått sitt tidigare utseende och karaktär, med hjälp av tegel från Halmstads för detta tegelbruk Slottsmöllan. Ombyggnaden har skett med varsamhet, där orginaldetaljerna har bevarats så långt som det är möjligt.

Den andra förstapristagaren blev Malmö Live, som även korades till Årets bygge 2016 under kvällen, vars fasader består av prefabricerade curtain-wall element i glas och aluminium med mekaniskt infäst fasadkeramik. 100 000 keramikplattor tillverkades i Prag av Skanska.

Juryns motivering för fasadpriset löd: ”Årets vinnare visar att byggnadens yttre har betydelse inte bara för byggnaden i sig utan också för omgivningen och i vissa fall även bortom den synliga horisonten. I kamp mellan en rad intressanta bidrag har juryn tagit fasta på den omsorg om detaljer, materialval och karaktär som vinnande team lyckats ta fram i fasadutformningen. Även fasadens betydelse för trivsel, hållbarhet och miljö återspeglas i arbetet bakom vinnande bidrag.”

Årets bygge Malmö Live är ett konserthus, kongressanläggning och hotell i ett. I kvarteret ligger dessutom flera byggnader med kontor och bostäder. Bakom projektet ligger bland annat Skanska, som varit byggentreprenör, beställaren Malmö stad och arkitekterna Schmidt Hammer Lassen. I sitt beslut nämner juryn att de fastnade för helheten. 

– Teamet bakom Malmö Live har lyckats lösa en komplex situation med byggplats mitt i befintlig bebyggelse och en järnvägstunnel under byggplatsen. Dessutom finns ett stort antal inblandade parter vilket gett en krävande samverkanssituation, säger Mårten Lindström, ordförande för Årets Bygge-juryn.

Här kan man läsa mer om alla de nominerade bidragen till Årets bygge 2016.

Skrivet av Malena BeijerMalmö Live. Foto: SPEF
Malmö Live. Foto: SPEF
Kvarteret Japanen. Foto: SPEF
Kvarteret Japanen. Foto: SPEF

Nyheter

Beröringsfri blandare i svart

Mora MMIX Tronic är en ny beröringsfri blandare i svart kulör som, förutom att vara hygienisk och bekväm, även minskar vatten- och energiförbrukningen. Blandarens svarta utförande ger den en exklusiv design som gör att den passar lika bra i offentliga miljöer såsom i det lyxigare badrummet hemma.

Nya väggelement med halm

Nya väggelement med halm

Ekopanely-skivor är stabila skivor som tillverkas av halm. De finns både som enkla skivor och som sandwichmoduler för bärande väggar. Passar särskilt bra i passivhus.