• Nyheter
  • Arbetsvolymen ökar för byggtekniska konsulter

Nyheter

Arbetsvolymen ökar för byggtekniska konsulter

INGEN BILD
Byggtekniska konsulter klarade sig relativt bra under krisåren. Nu har dessutom deras arbetsvolym ökat med närmare 5 procent under de två senaste åren, visar en undersökning från Industrifakta.

I Industrifaktas löpande konjunkturbevakning görs två gånger per år en undersökning av arbetsvolymens utveckling hos ett 60-tal arkitekter och byggtekniska konsulter. Konsultföretagens utveckling av arbetsvolym och orderstock samt inriktning av verksamheten, ger tidiga indikationer på hur olika delar av byggmarknaden kan komma att utvecklas på 1-2 års sikt.

Speglar återhämtningen

Mätningarna under de senaste två åren har konsulternas arbetsvolym ökat med närmare 5 procent. Utvecklingen speglar den återhämtning som skett efter den dramatiska finanskris, som drabbade byggmarknaden under 2008 och 2009.

Nedgången var lindrigare

Nedgången i konsulternas arbetsvolym blev under dessa två år drygt 6 procent. Det kan jämföras med det samlade husbyggandet som sjönk med närmare 30 procent under samma period.

Volymen ökar för alla

Under det senaste halvåret har den samlade arbetsvolymen hos de undersökta konsulterna ökat med 4 procent. Arkitekterna redovisar den starkaste uppgången med närmare 5 procents ökning. De byggtekniska konsulternas utveckling var den svagaste under den senaste sexmånadersperioden med 2,8 procents arbetsvolymökning.

Förväntningar på byggande av flerbostadshus

De delar av byggmarknaden som man väntar sig ska växa starkast de närmaste två åren är nyproduktion av flerbostadshus med hyres- respektive bostadsrätt. Byggnader inom vård- och omsorg samt utbildning är andra tillväxtmarknader enligt konsulterna. Endast ett fåtal förväntar sig att detaljhandeln kommer att växa ytterligare under det närmaste året och många tror också att kontorsbyggandet ökar svagare än övriga sektorer på byggmarknaden.

 

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.