• Nyheter
  • Användningen av Byggmaterial ökar

Nyheter

Användningen av Byggmaterial ökar

Kraftig ökning av byggmaterialanvändningen. Foto Anders Wester
Industrifaktas konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som varje kvartal sammanfattar läget på byggmarknaden och ger prognoser om utvecklingen de kommande åren, visar en kraftig uppgång för byggmaterialanvändningen hittills i år.

Under första halvåret beräknas den sammanlagda volymen byggmaterial, som kan hänföras till ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler, ha ökat med omkring 30 procent jämfört med samma period förra året.

De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna ökar på bred front och berör i stort sett alla typer av sektorer. Det enda område som inte utvecklas positivt för tillfället är industri och lager uppger Industrifakta i sin senaste konjunkturrapport.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.