Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Antalet lägenheter i passivhus ökar snabbt

Nyheter

Antalet lägenheter i passivhus ökar snabbt

INGEN BILD
I dag finns cirka 400 lägenheter i passivhus. Nu pekar en prognos på att antalet färdigställda lägenheter kommer att vara fem gånger fler om två år.

I sitt senaste månadsbrev hänvisar Industrifakta till en analys som gjorts av Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY). Forumet beräknar att det idag finns cirka 400 lägenheter i passivhus. Enligt deras prognoser väntas antalet färdigställda passivhus öka snabbt under de kommande två åren. 2011 bedömer FEBY att antalet färdigställda lägenheter i passivhus uppgår till cirka 2 200. En viktig orsak till den positiva trenden är införandet av energideklarationer. Man antar emellertid att finanskrisen har hållit tillbaka tillväxten något.

Kommunägda bolag drivande
Hittills har det främst varit de kommunägda bostadsbolagen som svarat för större delen av investeringarna. En förklaring till detta är att dessa även förvaltar de bostäder som byggs, vilket gör det lättare att försvara en högre investeringskostnad. FEBY väntar sig dock att intresset ökar även hos privata fastighetsägare.

Isolering och värmeåtervinning
Ett passivhus kallas en byggnad som genom ovanligt kraftig isolering samt värmeåtervinning av inomhusluften klarar sin uppvärmning genom de boendes kroppsvärme och den värme som maskinerna i huset bidrar med.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadssignaler.pdf

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.