• Nyheter
  • Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

Nyheter

Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

Industrifakta
I Industrifaktas senaste månadsbrev Marknadssignaler & Prognoser presenteras indikationer på att nybyggnadsvolymerna dalar under det kommande 1-2 åren.

Bedömningen bygger på statistik från SCB över beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Industrifakta menar att signalerna är tydliga och även om man ska tolka tecknen försiktigt, eftersom statistiken är belagd med eftersläpning, visar utvecklingen under årets första kvartal en tydlig nedgång. I Industrifaktas senaste konjunkturrapport visar prognoserna att analysföretaget räknar med en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna med omkring 10 procent under de kommande tre åren. Utvecklingen för byggloven skvallrar om minst det dubbla.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler & prognoser

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.