Nyheter

Anpassningsbara kylbafflar

Anpassningsbara kylbafflar
Halton lanserar en ny serie kylbafflar som gör det möjligt att snabbt anpassa ventilationssystemet vid förändrade rumsbehov.

 
 

Halton Adaptable Climate med anpassningsbara kylbafflar förenklar förändringar av ventilationssytemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halton uppger att det nya konceptet Adaptable Climate, med anpassningsbara kylbafflar, möjliggör snabba och kostnadseffektiva förändringar i kontorsutrymmen utan att användningen av utrymmena störs.
Med anpassningsbara kylbafflar och konstant statiskt tryck i kanalsystemet ska det vara möjligt att enkelt förändra placeringen för konferensrum och kontorsytor. Kylbafflarna har brett driftsområde och kan justeras så att lufthastighet, kylning och uteluftsflöde anpassas till nya krav.


Synligt och infällt montage

I sortimentet anpassningbara kylbafflar ingår Halton CCE för synlig installation och Halton CCC för infällt montage i undertak. Båda modellerna finns även med inbyggda belysningsarmaturer. Haltons CCE-kylbafflar finns som standard i fyra olika utseenden. Produkterna kan utrustas med Haltons manuella eller motoriserade luftkvalitetsspridare HAQ och styrventiler.

Exempel på anpassning
Som exempel på anpassning kan ventilationen för en kontorsyta ändras till ett sammanträdesrum genom att uteluftsflödet justeras med luftkvalitetsspridaren HAQ. För att undvika lokalt drag, exempelvis när nya väggar monterats, kan förhållandena kontrolleras med HVC lufthastighetskontroll.

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.