Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Anpassningsbara kylbafflar

Anpassningsbara kylbafflar
Halton lanserar en ny serie kylbafflar som gör det möjligt att snabbt anpassa ventilationssystemet vid förändrade rumsbehov.

 
 

Halton Adaptable Climate med anpassningsbara kylbafflar förenklar förändringar av ventilationssytemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halton uppger att det nya konceptet Adaptable Climate, med anpassningsbara kylbafflar, möjliggör snabba och kostnadseffektiva förändringar i kontorsutrymmen utan att användningen av utrymmena störs.
Med anpassningsbara kylbafflar och konstant statiskt tryck i kanalsystemet ska det vara möjligt att enkelt förändra placeringen för konferensrum och kontorsytor. Kylbafflarna har brett driftsområde och kan justeras så att lufthastighet, kylning och uteluftsflöde anpassas till nya krav.


Synligt och infällt montage

I sortimentet anpassningbara kylbafflar ingår Halton CCE för synlig installation och Halton CCC för infällt montage i undertak. Båda modellerna finns även med inbyggda belysningsarmaturer. Haltons CCE-kylbafflar finns som standard i fyra olika utseenden. Produkterna kan utrustas med Haltons manuella eller motoriserade luftkvalitetsspridare HAQ och styrventiler.

Exempel på anpassning
Som exempel på anpassning kan ventilationen för en kontorsyta ändras till ett sammanträdesrum genom att uteluftsflödet justeras med luftkvalitetsspridaren HAQ. För att undvika lokalt drag, exempelvis när nya väggar monterats, kan förhållandena kontrolleras med HVC lufthastighetskontroll.

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.