• Nyheter
  • Andelen importerade byggvaror konstant

Nyheter

Andelen importerade byggvaror konstant

INGEN BILD
Under perioden 2003–2006 har byggvaruimportens andel av produktionsvärdet inte ökat mer än marginellt.

Byggvaruimportens andel av total tillförsel av byggvaror i Sverige uppgick till knappt 23 procent 2006 enligt beräkningar av Industrifakta. Importvärdet har under perioden 2003-2006 ökat med 40 procent, vilket kan jämföras med exporten, som ökade med 30 procent. Det visar sig samtidigt att varuimportens andel av produktionsvärdet inte har ökat mer än marginellt under perioden.

Elkabel och lås stora importvaror
De största importvarorna 2006 var elkabel, lås, gångjärn, färg och belysning. På exportsidan är det sågverksbranschen som svarar för den i särklass största volymen.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.