Nyheter

Allt mindre lägenheter

Foto Harald Holm
Samtidigt som antalet nybyggda lägenheter i flerbostadshus har ökat kraftigt under de senaste åren, har den genomsnittliga storleken på nybyggda lägenheter blivit allt mindre.

Senast vi byggde riktigt stort var kring 2001, då genomsnittsstorleken på en nyproducerad lägenhet uppgick till ca 83 kvadratmeter, säger Jens Linderoth på Industrifakta. Vid den tiden byggde vi visserligen bara omkring 13 000 lägenheter i flerbostadshus. Detta kan jämföras med dagens genomsnittslägenhet på 69 kvm, som är den senaste aktuella siffran från SCB.

Enligt Industrifakta kan nyproduktionen 2016 ha uppgått till ca 44 000 lägenheter i flerbostadshus, vilket motsvarar en total yta på lite drygt 3 miljoner kvadratmeter. Om lägenheterna hade varit lika stora som 2001 hade ytan i nyproduktionen varit drygt 600 000 kvadratmeter större. För många materialleverantörer är detta en intressant statistik att hålla koll på menar Jens. Om t ex antalet lägenheter i nyproduktionen endast förändrar sig marginellt mellan vissa år, kan förändringar i genomsnittsytan betyda stora skillnader i marknadsvolym för många typer av byggmaterialleverantörer.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.