• Nyheter
  • All Time High för påbörjade ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler 2020

Nyheter

All Time High för påbörjade ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler 2020

All Time High för påbörjade ombyggnadsinvesteringar 2020
Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning av den svenska byggmarknaden, påbörjades det under 2020 ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 143 miljarder kronor. Jämfört med utfallet 2019 innebar det en ökning med ca 5 procent.

Skillnaderna mellan de olika sektorerna är emellertid stora. När det gäller kontor- och handelslokaler har ny- och ombyggnadsinvesteringarna minskat betydligt, starkt påverkat av en konjunkturavmattning och pågående pandemi. Däremot visar statistiken att husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler har ökat kraftigt under fjolåret. Sammantaget påbörjades det investeringar inom sektorn till ett värde av över 90 miljarder kronor, vilket innebär att man måste blicka ända tillbaka till 2011 för att hitta en större investeringsvolym. Studeras siffrorna mer i detalj ser man också att det är ombyggnad som är exceptionellt stark, där volymen är på All Time High.  

Källa: NAVET Analytics

Nyheter

Arlo Video Doorbell med uppkopplat videosamtal direkt i mobilen

Kommunikativ videodörrklocka

Verisure utökar sitt produktsortiment för hemlarm med en smart videodörrklocka - Arlo Video Doorbell - ett digitalt dörröga med en tvåvägs mikrofon och högtalare som gör att man både kan se och tala med den som ringer på dörren även om man inte är hemma.