• Nyheter
  • Akustikundertak utan synliga skarvar

Nyheter

Akustikundertak utan synliga skarvar

Akustikundertak utan synliga skarvar
Gyproc kompletterar akustikundertaken i produktserien Gyptone Big med mönstret Sixto.

        
 

Nu lanserar Gyproc sitt Sixto-mönster även till Gyptone Big-serien, som saknar synliga skarvar.

 

Akustikplattorna i Gyptone Big-serien är utvecklade för att ge stora takytor utan synliga skarvar. Nu kompletteras serien med Sixtomönstret i de två nya formaten Gyptone Big Sixto 63 (1 200x2 400 millimeter) och Gyptone Big Sixto 65 (900x2 700 millimeter).

 

Både för tak och väggar

Med de nya formaten kan plattor med Sixto-mönstret, förutom i tak, användas som väggabsorbenter där det finns höga krav på efterklangstiden. Användningsområden för tak-/väggplattorna är bland annat sjukhus, butik, kontor, undervisning och hotell.

 

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.