Nyheter

Aerogelbaserat isoleringsmaterial

Aerogelbaserat isoleringsmaterial
BASF lanserar SLENTITE®, ett aerogelbaserat isoleringsmaterial i form av en robust panel. Möjligheterna för isoleringsmaterialet är flera och på BAU 2017 i München visades några exempel på aktuella samarbetsprojekt.

SLENTITE®är ett aerogelbaserat isoleringsmaterial som består av 90 % luft och som har mycket goda isolervärden som gör att isoleringen kan göras 25-50 % tunnare än traditionell isolering. Dess struktur bidrar även till en god fuktreglering som ger goda förutsättningar för ett bra inomhusklimat.
Materialet har lätt vikt och kan bearbetas genom sågning, borrning m m. Det har dessutom hög tryckhållfasthet och komprimeras inte över tid.

SLENTITE®lanseras som en robust panel men tack vare den tunna tjockleken är användningsområdena många. På BAU 2017 visade BASF  även tre användningsområden tillsammans med deras samarbetspartner där materialet har använts för energieffektivisering i glasade fasadsystem och ett fönster med tunna profiler.

Värmekonduktivitet, (λ-värde): 0,017 W/mK.
Tryckhållfasthet: >300 kPa.

Aerogel
Aerogel är ett material med mycket goda isolerande egenskaper som har mycket låg densitet och hög porositet. Genom olika metoder förväntas materialet användas i olika byggapplikationer där flera olika utvecklingsprojekt nu pågår. Tack vare de goda isolerande egenskaperna kan en isolering baserad på Aerogel göras tunnare än en traditionell isolering och användas för t ex energieffektivisering, minskad väggtjocklek och vid renoveringar med begränsat utrymme.

Ytterligare information om SLENTITE®och dess fortsatta utveckling se BASF:s webbplats.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.