• Nyheter
  • 2018 innebar stora regionala skillnader

Nyheter

2018 innebar stora regionala skillnader

2018 innebar stora regionala skillnader
Trots att det saknas statistik från det fjärde kvartalet innan 2018 kan läggas till handlingarna kan en del intressanta slutsatser dras. Fjolåret innebar med stor sannolikhet minskade investeringsvolymer inom lokalbyggandet, men bakom den sammanlagda nedgången finns det stora geografiska skillnader.

Baserat på årstakten av de tre första kvartalen 2018, dvs om det investeras lika mycket under det fjärde kvartalet som genomsnittet under perioden, blir det tydligt att nedgången till stor del drivs av Stockholmsregionen. Här indikerar årstakten en nedgång på cirka 30 procent. Samtidigt ökar bygginvesteringarna inom lokaler i andra regioner. Starkast går Sydsverige och Skåne där årstakten pekar på en ökning med 25 till 30 procent. Siffrorna slår fast att det finns stora regionala skillnader men att utvecklingen i huvudstaden får en väldigt stor genomslagskraft på riksnivå.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Parkbänk med låsbar förvaring och laddning

Parkbänk med låsbar förvaring och laddning

EBLOCQ är en ny parkbänk från Smekab Citylife som är utrustad med låsbara förvaringsfack under sittytan med integrerade laddare för mobiltelefon, surfplatta och elcykelbatteri i varje fack. På bänkens kortsida finns även ett externt USB-uttag för laddning av mobiltelefon och surfplatta.