Leverantör

Xella Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ett brett sortiment av YTONG/SIPOREX lättbetong i form av block, plattor och element. Därmed kan lösningar för väggar, bjälklag och tak för olika byggnationer erbjudas.

Företagets samtliga miljöbedömningar

CAD/BIM

Bim-objekt från