Leverantör

Woodsafe Timber Protection AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är tillverkare av brandimpregneringssystemen Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ avsedda för träytskikt för interiöra och exteriöra applikationer. Tjänsterna är certifierade av RISE (SP) enligt kraven i byggproduktförordningen och Plan- och Bygglagen (PBL).

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video