Leverantör

WILO Nordic AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är tillverkare av pumpar och pumpsystem för uppvärmnings-, kylnings- och klimatteknik samt för vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten för fastigheter, vattentransport, avloppshantering och industri.

Företagets samtliga miljöbedömningar