Leverantör

Weland Utemiljö AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Produktprogrammet omfattar cykelparkering, informationstavlor, källsorteringsförråd, restaurangstaket, rökrum, staket m m.

Weland Utemiljö är en avdelning under Weland Aluminium AB i Alvesta och ingår i Weland-koncernen.

Företagets samtliga miljöbedömningar