Leverantör

Wallnäs Timber AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Wallnäs Timber AB tillverkar sågade och hyvlade trävaror av gran och furu och är starkt nischat mot grovt timmer och därmed grövre, bredare och fingerskarvade virkesdimensioner. Produkterna används främst inom konstruktion- och möbeltillverkning.