Leverantör

Vitrum i Stockholm AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkning sker genom legotillverkning hos kontrakterade underleverantörer i såväl Sverige som utomlands, vilka också aktivt deltar i arbetet med utveckling av produkter samt med att lösa objektsorienterade problem.

Vitrum erbjuder tjänster som leverantör, underentreprenör eller direktentreprenör med egna montörer vid leverans. 

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar