Leverantör

Vink Essåplast Group AB

Produkter

Företagsbeskrivning

VINK essåplast levererar plasthalvfabrikat och bearbetade plastdetaljer till bygg- och glassektorn som t ex taklanterniner, skärmtak, fasader och avskärmningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar