Entreprenör, Leverantör

Vida Österlövsta AB

Företagsbeskrivning

VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1100 anställda på 17 produktionsanläggningar. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. Ca 85% av produktionen exporteras till Europa, USA och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget VIDA Wood.