Leverantör

Vida AB

Företagsbeskrivning

Företaget är en sågverkskoncern med ca 950 anställda på 18 produktionsanläggningar, varav 9 sågverk. I huvudsak är produktionen inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader.