Leverantör

VEÅ AB

Företagsbeskrivning

MW Power levererar medelstora och småskaliga kraft- och värmeverk för produktion av hållbar energi. Vi fokuserar på flexibel användning av lokala förnyelsebara bränslen, innovativ teknik och servicemöjligheter. MW Power ägs till 100 % av Metso.

Företagets samtliga miljöbedömningar