Leverantör

Vaculex AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför lyfthjälpmedel baserade på vakuumteknik avsedda för lätta laster upp till 200 kg.