Leverantör

Vacon AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2017-10-02 med Danfoss Aktiebolag Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför frekvensomriktare för varvtalsreglerade växelströmsdrivsystem.

Företagets samtliga miljöbedömningar