Leverantör

Uponor Infra

Produkter

Företagsbeskrivning

Uponor Infra är en av de största plaströrstillverkarna i norra Europa som tillverkar plaströrsprodukter för transport av dricksvatten, spillvatten, dagvatten, processvatten, luft, värme, kyla, el, tele och data. Uponor Infra levererar standardprodukter och skräddarsydda, nyckelfärdiga lösningar inklusive installation. Uponor Infra har 1100 anställda och verkar i 13 länder.

Ett team av specialister med över 100 års erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt förser marknaden med expertis inom design och beräkningar, material, prestanda, marina installationer, projektledningar och effektiva tillverkningsmetoder. Med Uponor Infra Projektservice erbjuds en förvissning om att företagets lösningar uppfyller de högst ställda kraven på kvalitet och prestanda och en nyckelfärdig lösning.

Video

Nyhetsartiklar