Leverantör

Une-Produkter, AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Utöver standardsortimentet tillverkar även Une-Produkter andra profiler och av andra träslag på beställning samt hyvling och industriell ytbehandling. Större delen av försäljningen sker till grossister, byggentreprenörer och byggmaterialhandeln.

Verksamheten är sedan 1974 koncentrerad till Leksand och är numera ett renodlat listhyvleri med ytbehandling. Företaget drivs i tredje generationen med Pär Bergkvist som ägare.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video