Leverantör

TURFquick AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar nedbrytbara odlingssdukar av cellulosa förberedda med gräsfrön, blomfrön eller grönsaksfrön.

Nyhetsartiklar

Enklare anläggning av gräsmattor

Enklare anläggning av gräsmattor

TURFquick är en nedbrytbar odlingsduk som är förberedd med gräsfrön och gödsel för en optimal etablering av anläggningsytor i t ex parker, vägdiken, golfbanor, fotbollsplaner och villaträdgårdar. Duken finns även med blom- eller grönsaksfrön.