Leverantör

TT ThermoTech Scandinavia AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Utöver traditionella små och stora golvvärmeanläggningar så levererar vi allt mer av vårt MultiLevel-system, dvs. värme och kyla via husets stomme. Vi har också egen tillverkning av kundanpassad markvärme.

Med vårt MultiSystem™ får du ett säkert tappvattensystem som är testat och godkänt enligt branschens hårdaste regler. Här ingår också montagesystem, rör, kopplingar och ventiler för att dra stammar och stråk.

För att få den bästa lösningen och enklaste installationen beställer du både golvvärme-, tappvatten- och radiatorskåp färdigmonterade via vår Prefab.

Thermotech utvecklar, tillverkar och projekterar kompletta kundanpassade värme- och rörsystem. Vi jobbar med personlig direktförsäljning utan mellanhänder.

Vi är en brokig skara människor som alla sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder och delar visionen ”att förenkla våra kunders vardag”. Våra dryga 80 medarbetare finns på vår fabrik i Sollefteå, huvudkontoret i Umeå samt på våra åtta Thermotech Center i Sverige och dotterbolaget i Finland.

Vårt erbjudande:

Vi gör det enkelt
Vi förenklar kundens vardag genom att göra det enkelt att beställa och installera våra produkter samt stödjer med relevanta tjänster och en hög servicenivå.

Kundanpassade systemlösningar
Vi säljer och projekterar kompletta värme- och rörsystem som skräddarsys utifrån kundens önskemål och behov.

Business to business
Vi säljer till professionella kunder som har nytta av vår kunskap, vår höga service och skräddarsydda lösningar.

Direktförsäljning utan mellanhänder
Vi hoppar över grossistledet för att underlätta för kunderna. Genom en nära kontakt med kunden kan vi ge personlig och kunnig service.

Funktionell och innovativ design
Genom att verka nära kunderna i deras vardag kan vi möta deras uttalade och outtalade behov. Vi ifrågasätter gärna gamla lösningar och vidareutvecklar ständigt vårt erbjudande så att det bättre möter kundens behov.

Miljömässigt hållbara lösningar 
I vårt dagliga arbete bidrar vi till att minska energianvändningen genom en hög kunskap om hur man projekterar och installerar energieffektiva värmesystem.

Våra system & produkter

Vattenburen golvvärme
Vattenburen golvvärme är vår expertis. Med vårt ThermoSystem™ erbjuder vi en trygg och effektiv systemlösning oavsett storlek, underlag och värmekälla, både vid nybygge och renovering. Många av våra produkter levereras färdigmonterade för en enkel installa­tion, men vi kan självklart skräddarsy både produkter och leveranser precis enligt dina önskemål när det behövs.

Våra tjänster, med projektering och beräkning, är en mycket viktig del av den slutliga produkten – ett vattenburet golvvärmesystem med bästa möjliga funktion. Vi skräddarsyr alltid ritningar, beräkningar och leveranser för varje projekt. Vi levererar utan mellanhänder direkt dit du vill ha det, när du vill ha det.

MultiLevel - värme och kyla inbyggd i flerbostadshusets stomme
Thermotech MultiLevel® är vårt system för självreglerande värme och kyla inbyggd i husets stomme.

Vi har skapat denna produkt med stöd i forskning gjord på Chalmers i början av 2000-talet och har en gedigen erfarenhet och kunskap om byggtekniken samt hur den ska projekteras. Vi hade vårt första projekt redan 2010 och har idag ett stort antal referensprojekt att visa.

Med Thermotech MultiLevel® bygger vi in långsiktiga fördelar genom hela bostadens livscykel. Systemet är aktivt självreglerande och perfekt anpassat för framtidens energisnåla byggnader – en del el ger minst fem delar värme med värmepump. Det ger en miljösmart och modern bostad med hög komfort, där energianvändningen ligger i nivå med passivhusen.

Thermotech MultiSystem - system för tappvatten och radiatoranslutningar
Med vårt MultiSystem™ får du ett säkert system för tappvatten och radiatoranslutningar som är testat och godkänt enligt branschens hårdaste regler.

Vi vill förenkla din vardag och hjälper gärna till att projektera vid behov. Om du vill så packar och märker vi upp din leverans i färdiga mängder för varje del i större projekt. Sedan levererar vi det direkt till byggplats eller dit du vill ha det, när du vill ha det. Du slipper ödsla tid på att hämta eller lagra material.

Våra smidiga syrediffusionstäta PE-RT-rör kan användas till både tappvatten och radiator-, golvvärme- och kylsystem. Komponenterna i vårt flexibla sortiment för tappvattenfördelare har alla en unik skarvteknik för snabbtätning som inte kräver lin eller lim. Produkterna har kopplingar med dubbla o-ringar som är läckagesäkra oavsett i vilken riktning du monterar dem. Alla anslutningar har c/c 50 mm.

I sortimentet finns också rör, montagesystem, kopplingar och ventiler för installation av stammar och stråk i tak, golv och på väggar.

Thermotech Prefab - färdigmonterade produkter för golvvärme, tappvatten och radiatoranslutningar
Thermotech Prefab är vårt koncept med färdigmonterade golvvärme-, tappvatten- och radiatorskåp med möjlighet till energi- eller vattenmätning. Vi levererar både smidiga standardlösningar och objektsanpas­sade speciallösningar med kort ledtid. Med montering och tillverkning i samma fabrik kan vi prefabricera det mesta i både små och stora serier så att det blir kostnadseffektivt för dig.

Låt våra kunniga projektörer hjälpa dig med den bästa helhetslösningen redan från början. Vi ritar och projekterar så att du får ett tryggt och väl fungerande system som är enkelt att installera.

Om du låter oss göra monteringsarbetet åt dig i vår fabrik blir VVS-arbetet på byggplatsen effek­tivare och installationstiden betydligt kortare. Vi levererar de färdigmonterade produkterna i tydligt uppmärkta kollin direkt till byggplatsen när du behöver dem. Du slipper hämta och lagra produkterna själv eller leta bland lösa delar på bygget.

Sortiment för stammar och stråk i flerbostadshus
Thermotech har ett stort sortiment av rör, montagesystem, kopplingar och ventiler för smidig installation av stammar och stråk i tak, golv och på väggar. Du kan få smidiga och skräddarsydda helhetslösningar för både värme, vatten och stammar med kompletta leveranser direkt ut på byggplatsen. Du slipper ödsla tid på att hämta eller lagra material och vi hjälper dig gärna med att projektera och mängda vid behov.

AluComposite-rören med tillhörande kopplingssystem ger ett smidigt och pålitligt system för användning i såväl tappvatten- som värme- och kylsystem. Rören finns att få både med skyddsrör, skyddsrör och isolering eller enbart isolerade. Våra AluComposite-rör i raka längder har ett tjockare aluminiumskikt för att rören skall vara styvare och minimera riskera för att de ska bli böjda.

Vi har alla nödvändiga montagedetaljer, injusterings- och kulventiler och även differenstrycksventiler och VVC-ventiler. Vi kan även erbjuda brandtätningar.

Thermotech GEOSystem - sortiment för stora och små markvärmeanläggningar
Med Thermotech GEO®System markvärme får du effektivt is- och snöfria markytor. Vi har god kunskap om markvärmeanläggningar och hjälper gärna till att hitta bästa möjliga systemlösning och projektering. Vi tillverkar våra markförlagda fördelare i egen fabrik och kan flexibelt objektsanpassa dem efter behov.

Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Enligt en rapport från Chalmers Industriteknik är andelen halkolyckor på grund av is och snö 67 – 100% lägre på uppvärmda gågator, jämfört med ouppvärmda ytor. Uppvärmda ytor förenklar snöröjningen samt minskar behovet av sandning och saltning. Detta leder till mindre smuts och slask i butikerna, vilket minskar halkrisken och slitaget inomhus. Dessutom kan uppvärmda ytor underlätta framkomligheten för äldre och personer med nedsatt balans och rörlighet under vintern.

Thermotech GEO®System för större ytor består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare. Komponenterna är tillverkade i material som ger en lång livslängd och minimalt underhållsbehov. I systemet ingår även utrustning för behovsstyrd drift kopplad till nederbörd och temperatur.

Eftersom det är ett lågtemperatursystem kan spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer nyttjas. Genom att ansluta markvärme till fjärrvärmenätets returledning kan fjärrvärmebolag sänka returtemperaturen, vilket bidrar till en effektivare värmeproduktion och värmedistribution. Detta ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Samhällsekonomiskt är det smart att göra installationen i samband med andra mark- och ledningsarbeten när detta är möjligt.

Vanliga markvärmeprojekt är exempelvis entréer till offentliga byggnader, uppfartsramper till parkeringshus, gågator, torg, busshållplatser och fotbollsplaner.

Vid mindre anläggningar under 300m2, som till exempel privata uppfarter, används produkter från vårt golvvärmesortiment.

 

Våra värderingar

Våra värderingar utgör grunden i vår strävan mot visionen och en hållbar framgång.

Omtanke
Att visa omtanke om medarbetare och kunder är vår viktigaste grundbult i verksamheten. Det innebär att vi ser, lyssnar, stöttar och visar förtroende för varandra. Vi visar personlig omtanke i våra möten och våra kunder ska känna att vi lyssnar på dem, förstår och kan lösa deras behov. Vårt ledarskap är värdebaserat och vi leder med omtanke. Verksamheten skall också vara hållbar mot samhälle och miljö.

Engagemang
Vi tror att frihet och delaktighet ger engagerade och motiverade medarbetare som vill bidra till att verksamheten utvecklas. Fel och problem ska ses som en källa till förbättring och lärande. Vi vet att varje individ har något värdefullt att erbjuda och med gemensamma resurser kan vi möta kundernas behov med innovativa lösningar som förenklar deras vardag.

Historien om Thermotech


Det hela tog sin början 1993 och startade som ett projekt under det kommunala bolaget Energidalen i Sollefteå. Målet var att skapa arbetstillfällen i den lilla norrländska staden. Uppdraget var att ta fram ett system för vattenburen golvvärme. Två praktikanter anställdes och ganska snart såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna

De ifrågasatte det konventionella, och med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov, kunde företaget börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Man hoppade över grossistledet för en närmare kontakt med kunderna och satsade på mer förmonterade produkter.

1996 hade verksamheten vuxit och börjat generera vinst, bolaget knoppades av och fick sitt nuvarande namn, TT Thermotech Scandinavia AB. Anders Andersson, som varit med från början, gick in som delägare och VD. Utvecklingen fortsatte, försäljningskontor öppnades och agenter knöts upp på olika platser i Sverige för att öka tillgängligheten. I slutet av 1990-talet påbörjades även verksamhet i Ekenäs, Finland.

2010 kompletterades det ursprungliga golvvärmesortimentet med ett komplett rörsystem för vattendistribution och radiatoranslutningar, Thermotech MultiSystem™. Golvvärme står fortfarande för huvuddelen av verksamheten, men även rörsystemet har vuxit och tagit betydande marknadsandelar.

Försäljningen sker än idag utan mellanhänder vilket ger möjlighet att på fabriken i Sollefteå tillverka och leverera skräddarsydda lösningar till kunderna.

Fakta och företagsuppgifter

Aktiebolaget grundades: 1996
Majoritetsägare: Aipa Invesco AB (grundaren Anders Andersson och Iita Pyy).
Näst största ägare: Rolf och Mikael Tannergård (grundare EIAB / Goodtech / Eitech).
Övriga ägare: Tommy och Lotta Fröjd, Kirill Makarov, Wilhelm Sande och Erik Eliasson.
Omsättning: Ca 190 MSEK (2020)
Thermotech Center: Umeå (HK), Sollefteå (fabrik och huvudlager), Sundsvall, Örebro, Norrtälje, Göteborg, Vårgårda, Växjö och Malmö samt i Finland (Ekenäs och Lahti).

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.