Leverantör

TT ThermoTech Scandinavia AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Med omtanke och engagemang utvecklar, tillverkar och levererar vi direkt till våra kunder utan mellanhänder. Genom nära kundkontakt kan vi ge skräddarsydda lösningar, hög service och möta både uttalade och outtalade behov. Vi säljer och levererar systemlösningar direkt till professionella kunder (B2B) utan mellanhänder. Vi erbjuder monteringsarbetet i vår fabrik så att VVS-arbetet blir effek­tivare och kortare. Vi levererar färdigmonterade produkter i tydligt uppmärkta kollin direkt till byggplatsen för att slipper hämta och lagra produkterna själv eller leta bland lösa delar på bygget.

Med vårt MultiSystem™ får du ett säkert tappvattensystem som är testat och godkänt enligt branschens hårdaste regler. Här ingår montagesystem, rör, kopplingar och ventiler för att dra stammar och stråk. För bästa lösningen och enklaste installationen beställs golvvärme-, tappvatten- och radiatorskåp färdigmonterade via vår Prefab. Utöver traditionella små och stora golvvärmeanläggningar levererar vi allt mer av MultiLevel-systemet, dvs. värme och kyla via husets stomme. Även tillverkning av kundanpassad markvärme.

System & produkter

Vattenburen golvvärme
Vattenburen golvvärme är vår expertis. Med ThermoSystem™ erbjuder vi en systemlösning oavsett storlek, underlag och värmekälla, både vid nybygge och renovering. Många av våra produkter levereras färdigmonterade för enkel installa­tion, men även skräddarsydda produkter och leveranser enligt önskemål när det behövs.

MultiLevel - värme och kyla inbyggd i flerbostadshusets stomme
Thermotech MultiLevel® är vårt system för självreglerande värme och kyla inbyggd i husets stomme.

Produkten är framtagen med stöd i forskning gjord på Chalmers, med gedigen erfarenhet och kunskap om byggtekniken samt hur den ska projekteras. Första projekt var 2010 och idag finns ett stort antal referensprojekt.

Med Thermotech MultiLevel® byggs långsiktiga fördelar in genom hela bostadens livscykel. Systemet är aktivt självreglerande och anpassat för framtidens energisnåla byggnader – en del el ger minst fem delar värme med värmepump. Det ger en hållbar bostad med hög komfort, där energianvändningen ligger i nivå med passivhusen.

Thermotech MultiSystem - system för tappvatten och radiatoranslutningar
MultiSystem™ är ett system för tappvatten och radiatoranslutningar, testat och godkänt enligt branschens hårdaste regler.

Syrediffusionstäta PE-RT-rör kan användas till tappvatten och radiator-, golvvärme- och kylsystem. Komponenterna för tappvattenfördelare har alla en unik skarvteknik för snabbtätning utan lin eller lim. Produkterna har kopplingar med dubbla o-ringar, läckagesäkra oavsett monteringsriktning. Anslutningar c/c 50 mm. I sortimentet finns rör, montagesystem, kopplingar och ventiler för installation av stammar och stråk i tak, golv och på vägg.

Thermotech Prefab - färdigmonterade produkter för golvvärme, tappvatten och radiatoranslutningar
Thermotech Prefab är färdigmonterade golvvärme-, tappvatten- och radiatorskåp med möjlighet till energi- eller vattenmätning. Vi levererar både standardlösningar och objektsanpas­sade speciallösningar med kort ledtid. 

Sortiment för stammar och stråk i flerbostadshus
Thermotech har ett stort sortiment av rör, montagesystem, kopplingar och ventiler för smidig installation av stammar och stråk i tak, golv och på väggar. 

AluComposite-rören med tillhörande kopplingssystem ger ett smidigt system för användning i tappvatten- värme- och kylsystem. Rören finns både med skyddsrör, skyddsrör och isolering eller enbart isolerade. Våra AluComposite-rör i raka längder har ett tjockare aluminiumskikt för att rören skall vara styvare och minimera riskera för att bli böjda.

Vi har alla nödvändiga montagedetaljer, injusterings- och kulventiler och även differenstrycksventiler, VVC-ventiler och brandtätningar.

Thermotech GEOSystem - sortiment för stora och små markvärmeanläggningar
Thermotech GEO®System markvärme ger effektivt is- och snöfria markytor. Vi har god kunskap om markvärmeanläggningar och hjälper till att projektera systemlösningar.

Markvärme är effektivt för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Enligt en rapport från Chalmers Industriteknik är andelen halkolyckor på grund av is och snö 67 – 100% lägre på uppvärmda gågator. Det förenklar snöröjningen, ger mindre behov av sandning och saltning vilket minskar smuts, slask, halka och slitage inomhus. 

Thermotech GEO®System för större ytor består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare. Komponenterna är tillverkade i material med lång livslängd och minimalt underhållsbehov. I systemet ingår utrustning för behovsstyrd drift kopplad till nederbörd och temperatur. Vanliga markvärmeprojekt är exempelvis entréer till offentliga byggnader, uppfartsramper, gågator, torg, busshållplatser och fotbollsplaner. Vid mindre projekt som t ex privata uppfarter, används golvvärmeprodukter.

Eftersom det är ett lågtemperatursystem kan spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer nyttjas. Genom att ansluta markvärme till fjärrvärmenätets returledning kan fjärrvärmebolag sänka returtemperaturen, det bidrar till en effektivare värmeproduktion och värmedistribution. Samhällsekonomiskt är det smart att göra installationen i samband med andra mark- och ledningsarbeten om möjligt.

Vårt erbjudande

Vi gör det enkelt
Vi förenklar kundens vardag genom att göra det enkelt att beställa och installera våra produkter samt stödjer med relevanta tjänster och en hög servicenivå.
Kundanpassade systemlösningar
Vi säljer och projekterar kompletta värme- och rörsystem som skräddarsys utifrån kundens önskemål och behov.
Business to business
Vi säljer till professionella kunder som har nytta av vår kunskap, vår höga service och skräddarsydda lösningar.
Direktförsäljning utan mellanhänder
Genom nära kontakt med kunden kan vi ge personlig service utan grossistledet för att underlätta för kunden.
Funktionell och innovativ design
Genom att verka nära kunderna i deras vardag kan vi möta deras uttalade och outtalade behov. Vi ifrågasätter gärna gamla lösningar och vidareutvecklar ständigt vårt erbjudande så att det bättre möter kundens behov.
Miljömässigt hållbara lösningar 
I vårt dagliga arbete bidrar vi till att minska energianvändningen genom en hög kunskap om hur man projekterar och installerar energieffektiva värmesystem.

Historien om Thermotech

1993 startade ett projekt under det kommunala bolaget Energidalen i Sollefteå med uppdraget att ta fram ett system för vattenburen golvvärme. Två praktikanter anställdes och snart såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna. De ifrågasatte det konventionella och med nya perspektiv på faktiska behov kunde företaget börja leverera kundanpassade förmonterade golvvärmesystem för enklare installation utan grossistledet. 

1996 fick verksamheten sitt nuvarande namn, TT Thermotech Scandinavia AB. Försäljningskontor öppnades och agenter knöts upp på olika platser i Sverige för ökad tillgänglighet. I slutet av 1990-talet startade verksamhet i Ekenäs, Finland.

2010 kompletterades golvvärmesortimentet med ett rörsystem för vattendistribution och radiatoranslutningar, Thermotech MultiSystem™. 

Företaget har cirka 80 medarbetare på fabrik i Sollefteå, huvudkontoret i Umeå samt åtta Thermotech Center i Sverige och dotterbolaget i Finland.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.