Leverantör

Trention AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar bl.a. med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc.