Leverantör

Tremco CPG Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tremco levererar produkter för tätning, fogning, väderskydd, fasadrenovering och brandskydd via sina produktvarumärken Flowcrete, illbruck och Nullifire.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

illbruck svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 för 100% täta fönsterinstallationer

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.