Leverantör

Tremco CPG Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget har ett brett sortiment av passiva brandskyddslösningar främst svällande brandskyddsfärger och brandskyddande produkter. Nullifire är ett produktvarumärke som säljs och marknadsförs av CPG Europe.