Leverantör

Toréns Entreprenad i Östersund AB

Företagsbeskrivning

Toréns är ett markentreprenadföretag som både utför total- , general- och underentreprenader inom mark och anläggning. De utför uppdrag inom gatu- och vägunderhållning ,VA-ledningar, rivning, dränering och sprängning.