Leverantör

TopCell AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och tillverkar träfiberbaserade och återvinningsbara isoleringsprodukter lämpade för byggande med träkonstruktioner. Produkterna kommer från restprodukter från skogsindustrin.

Företagets samtliga miljöbedömningar