Leverantör

Toleka AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget marknadsför test- och mätinstrument, varningsljus och sirener, test- och mätsladdar med mättillbehör, märkning- och identifieringsprodukter samt kablageprodukter såsom buntband, krympslang, nöt- och isollationsskydd.

Företagets samtliga miljöbedömningar